Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một , quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Xem thêm:  Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?
DMCA.com Protection Status