Từ nhân học sinh học tới nhân học văn hóa

hoc sinh gioi thumnail - Từ nhân học sinh học tới nhân học văn hóa

A.Gêlen (A.Gehlen) là đại biểu nổi bật của xu hướng nhân học sinh học. Luận đề về vô thức trong sự hiện hữu của con người và luận đề của Nitse về con người với tư cách là “động vật chưa được xác định” là yếu tố xuất phát của nhân học triết học của … Read moreTừ nhân học sinh học tới nhân học văn hóa

Cách mạng xã hội không cộng sản

hoc sinh gioi thumnail - Cách mạng xã hội không cộng sản

Sự trống trải về hệ tư tưởng ở miền Nam Việt Nam trong những năm 60 vẫn tiếp tục kéo dài, chủ nghĩa hiện sinh và Phản văn hóa đã đến đúng lúc để cứu nguy cho chế độ đang nghiêng ngả. Nhưng những loại triết học phi lý đó không thể đóng vai trò … Read moreCách mạng xã hội không cộng sản

Quá trình tích hợp của triết học tư sản hiện đại

hoc sinh gioi thumnail - Quá trình tích hợp của triết học tư sản hiện đại

Sự chia mảnh của triết học tư sản là một phương thức tồn tại của nó. Từ sự phân rẽ đó, người ta chứng kiến một sự phê phán lẫn nhau nhiều khi khá gay gắt. Đương nhiên, những mâu thuẫn bài trừ lẫn nhau giữa các trào lưu triết học tư sản đó không … Read moreQuá trình tích hợp của triết học tư sản hiện đại

Triết học về cá nhân và về xã hội

hoc sinh gioi thumnail - Triết học về cá nhân và về xã hội

Sau Chúa, Tâyia quan tâm đến con người. Và chính ở đây đã bộc lộ một chủ nghĩa nhân đạo tích cực. Nhà triết học đã chỉ ra một nét đặc trưng ở con người làm cho nó tách một cách căn bản khỏi động vật: đó là “ý thức” có tính phản ánh đã … Read moreTriết học về cá nhân và về xã hội

Chủ nghĩa hiện sinh và phản văn hóa

hoc sinh gioi thumnail - Chủ nghĩa hiện sinh và phản văn hóa

Đứng về toàn bộ hệ thống mà xét, chủ nghĩa hiện sinh, cũng như chủ nghĩa duy linh – nhân vị chẳng có gì gọi là sáng tạo “địa phương”, nhưng sự lựa chọn của nó lại hoàn toàn không phải tùy tiện, mà bị quy định một cách chặt chẽ bởi những điều kiện … Read moreChủ nghĩa hiện sinh và phản văn hóa

Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

hoc sinh gioi thumnail - Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

Cuộc khủng hoảng trong triết học tư sản mang hình thức xung đột giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý. Chủ nghĩa duy lý triết học cũng như bản thân triết học đã có nguồn gốc từ thời cổ đại (Arixtốt, Đêmôcrít). Điều quan trọng ở đây là xem xét cơ cấu … Read moreChủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

Triết học xã hội và đạo đức

hoc sinh gioi thumnail - Triết học xã hội và đạo đức

Chủ nghĩa Tômát mới cũng như bất cứ hệ thống thần học nào, bao giờ cũng nói rằng trung tâm sự chú ý của họ là “thế giới bên kia”, nhưng thực ra không bao giờ quên “thế giới bên này”. Cho nên, siêu hình học, nhận thức học của nó không chỉ là những … Read moreTriết học xã hội và đạo đức

Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

hoc sinh gioi thumnail - Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

Dựa vào những nghiên cứu về địa chất học, cổ sinh học và cổ nhân học, Tâyia đã đi tới một kết luận có bản như sau: Vũ trụ không phải là một trật tự, mà là một quá trình. Vũ trụ được biến động từ vũ trụ phát sinh. Theo ông, chiếc chìa khóa cơ … Read moreTriết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

Chủ nghĩa duy lý phê phán

chu nghia duy ly phe phan - Chủ nghĩa duy lý phê phán

K. Pốppơ hoàn thiện chủ nghĩa duy lý phê phán của mình bằng việc phê phán một số quan niệm cơ bản của chủ nghĩa thực chứng mới. Việc đầu tiên mà Pôppơ đòi xem xét lại là tư tưởng thực chứng. Về mặt lôgíc, ông cho rằng, dù số lượng chứng thực lớn đến … Read moreChủ nghĩa duy lý phê phán

Thần học và khoa học, đức tin và lý trí

hoc sinh gioi thumnail - Thần học và khoa học, đức tin và lý trí

Siêu hình học, bản thể học của chủ nghĩa Tômát được xây dựng để bảo vệ những giáo lý của Đạo Kytô. Nó được coi là “triết học đầu tiên” tách khỏi khoa học, hơn nữa còn bắt khoa học phải phục tùng những nguyên tắc của nó. Trước hết là học thuyết về bản … Read moreThần học và khoa học, đức tin và lý trí

DMCA.com Protection Status