Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 9 / Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?

Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?

Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người trong xã hội . Nó giúp có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn để đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Nhờ năng động, sáng tạo mà đã làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay

Check Also

photo 0 1510200251964 310x165 - Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

–  Đối với em. + Góp ý kiến về vân đề giải quyết tình trạng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *