Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì?

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì?

Loading...

Bản vẽ kỉ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và kí hiệu theo qui ước thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

Bản vẽ kĩ thuật dùng để chế tạo ra sản phẩm đúng với thiết kế.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • thế nào là bản vẽ kỹ thuật
Xem thêm:  Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng?
DMCA.com Protection Status