Home / Sinh học / Sinh học lớp 9 / Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

– Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân iùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

– Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.

– Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.

– Thề dị hợp: Chứa cặp gen tương ứng khác Iihau (Aa).

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • https://hocsinhgioi com/neu-cac-khai-niem-kieu-hinh-kieu-gen-dong-hop-di-hop

Check Also

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhán giống vô tính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *