Nêu các loại nông sản chính của đới nóng. Xác định trên bản đồ thế giới, các nước và các khu vực ở đới nóng sản xuất nhiều các loại nông sản đó.

a) Cây lương thực:

Loading...

– Ở vùng nhiệt đới gió mùa ( Đông Nam Á và Nam Á ) lúa nước là cây lương thực quan trọng nhất.

– Ngoài ra còn trồng các loại ngũ cốc, cây công nghiệp nhiệt đới.

b) Cây công nghiệp:

+ Cà phê: Nam Mĩ, Tây Phi, Đông Nam Á 

Loading...

+ Cao su: Đông Nam Á 

+ Dừa: Các nước ven biển, nhất là Khu vực Đông Nam Á 

+ Mía: Nam Á, Đông Nam Á, Nam Mĩ 

– Ngoài ra còn có bông, lạc, hồ tiêu, chà là, cọ dầu…

loading...

* Chăn nuôi không phát triển bằng trồng trọt.

DMCA.com Protection Status