Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào?

Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào?
5 (100%) 480 votes

Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào?

Nếu có điểu kiện, em sẽ ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em đó là sẽ mua máy tính, máy in, kết nối mạng Internet…để tính toán chi tiêu trong gia đình, để in ấn tài liệu, để khai thác và tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, để trao đổi thư từ, tài liệu…với bạn bè, thầy cô giáo.

+