Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hoá tự phát ở đới nóng gây ra.

Việc đô thị hóa tự phát đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường: nước, không khí do rác thải, nước sinh hoạt không được xử lí,…

Loading...

Với đời sống: thiếu nước sạch, cơ sở hạ tầng quá sức phục vụ, ách tắc giao thông, thiếu nhà ở, thiếu việc làm…

loading...
DMCA.com Protection Status