Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?
5 (100%) 480 votes

a) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen

– Hầu hết tất cả các ngành kinh tố đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen.

– Là cơ sở để phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động.

– Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng.

– Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng.

Loading...

b) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu

– Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy hay, kĩ thuật điện.

– Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc d*n khác (như thương mại, bưu chính viễn thông…).

– Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử.

Loading...