Home / Địa lý / Địa lý lớp 10 / Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

a) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen

– Hầu hết tất cả các ngành kinh tố đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen.

– Là cơ sở để phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động.

– Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng.

– Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng.

b) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu

– Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy hay, kĩ thuật điện.

– Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc d*n khác (như thương mại, bưu chính viễn thông…).

– Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử.

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

– Trong thời kì xa xưa, những tài nguyên thiên nhiên mà con người biết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *