Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ, hậu quả.

– Sự bất hợp lí:

Loading...

+ Các đại điền trang chỉ chiếm 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

+ Phần lớn nông dán lại không có ruộng, phải đi làm thuê.

– Hậu quả: ảnh hưởng đến phát triển sản xuất vì người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật, bị phụ thuộc vào đại điền trang, năng suất lao động thấp. Trong khi xuất khẩu các nông sản nhiệt đới nhưng lại phải nhập lương thực.

loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nêu sự bất hợp lý trong chế độ
  • nêu sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ
DMCA.com Protection Status