Home / Địa lý / Địa lý lớp 8 / Nêu tên và sự phân bố các hệ sinh thái rừng ở nước ta.

Nêu tên và sự phân bố các hệ sinh thái rừng ở nước ta.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển.

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa ở vùng đồi núi.

– Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.

– Các hệ sinh thái nông nghiệp ở vùng nông thôn đồng bằng, trung du, miền núi.

Xem thêm:  Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào? Cho ví dụ. Theo em, ở vùng nào và vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?

Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?

– Miền chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa đông bắc lạnh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *