Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.
4.98 (99.55%) 484 votes

Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

– Ưu điểm: Khi sử dụng nút lệnh biểu tượng máy in thì có ưu điểm là đơn giản và nhanh bởi vì toàn bộ văn bản sẽ được in ra ngay lập tức (số lượng chỉ là m bản), hệ thống không đòi hỏi thêm thông tin gì nữa.

– Nhược điểm: Cách in này không linh hoạt ở chỗ không chọn được các tham số in như: chọn máy in khác máy in ngầm định; chỉ in một số trang nào đó; hơn một bản;…và nhiều tham số khác.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nêu ưu và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh
  • nêu ưu nhược điểm khi sử dụng nút lệnh print để ra lệnh in
  • so sánh nút lệnh print vs việc dùng lệnh file print
  • trình bày ưu và nhược điểm khi sd lệnh print để in
  • uu va nhuoc djem khj su dung nut lenh prjnt
+