Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.
4.8 (95.91%) 381 votes

Nêu ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh để ra lệnh in.

– Ưu điểm: Khi sử dụng nút lệnh biểu tượng máy in thì có ưu điểm là đơn giản và nhanh bởi vì toàn bộ văn bản sẽ được in ra ngay lập tức (số lượng chỉ là m bản), hệ thống không đòi hỏi thêm thông tin gì nữa.

– Nhược điểm: Cách in này không linh hoạt ở chỗ không chọn được các tham số in như: chọn máy in khác máy in ngầm định; chỉ in một số trang nào đó; hơn một bản;…và nhiều tham số khác.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nêu ưu và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh
  • ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng lệnh print
  • ưu điểm và nhược điểmkhi sử dụng nút lệnh print trên thanh công cụ
  • neu uu va nhuoc cua nut lenh in
  • Nêu ưu và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh print