Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
3.45 (69.09%) 11 votes

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: