Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

+ Mâu thuẫn giữa các nước tư bản lớn về vấn đề thị trường.

+ Thái độ của các nước tư bản lớn và Liên Xô đối với phe phát xít: Anh, Pháp theo đuổi chính sách thoả hiệp, dung dưỡng, muốn mượn tay Đức để tiêu diệt Liên Xô ; Mĩ giữ vai trò trung lập trước các cuộc xung đột quan sự bên ngoài nước Mĩ; Liên Xô kí với Đức Hiệp ước không xâm phạm (8-1939)

Xem thêm:  Hãy phát biểu cảm nghĩ về một bộ phim mà em yêu thích.

Check Also

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Với chính sách cải cách hành chính, vua vẫn là người có quyền lực tối …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *