Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Nguyên nhân và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Nguyên nhân và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhãt:

– Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa (cần phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự không đồng đều giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và tác động của nó đến quan hệ giữa các nước tư bản lớn, nhất là khi các nước này chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa).

– Duyên cớ: lấy cớ Thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (28-7-1914), Đức gây chiến.

Xem thêm:  Nhân học triết học - Tập hợp triết học phi lý và khoa học về con người

Check Also

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô?

Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô?

Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863-1866) diễn ra ở các tỉnh giáp với biên giới …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *