Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 5 / Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

– Chống lại "giặc đói":

Để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm",… dành gạo cho dân nghèo..

Khẩu hiệu "Không một tấc đất bỏ hoang!", "Tấc đất, tấc vàng" được treo ở khắp nơi. Những đoạn đê bị vỡ được đắp lại. Dân nghèo được chia ruộng, phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất. Nạn đói từng bước được đẩy lùi.

Đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho "Quỹ độc lập" và "Quỹ đảm phụ quốc phòng" ; "Tuần lễ vàng" đã thu được gần 4 tạ vàng.

– Chống lại "giặc dốt":

Phong trào xoá nạn mù chữ được phát động khắp nơi. được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách tới lớp.

Xem thêm:  Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua

Check Also

nu sinh truong y dep thuan khi218637 310x165 - Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? Sau …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *