Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
5 (99.83%) 483 votes

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
   Writeln(‘————————————————————–‘);
   Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
   Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
   s:=a*b;
   c:=(a+b)*2;
   Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
   Readln;
End.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật In ra màn hình diện tích và chu vi của nó
  • nhập vào 2 cạnh của hình chữ nhật tính chu vi
  • Viết chương trình nhập vào hai cạnh của một hình chữ nhật in ra màn hình diện tích và chu vi của nó
  • viết chương trình pascal nhập vào hai cạnh của một hình chữ nhật in ra màn hình diện tích và chu vi của nó
  • viết đoạn chương trình nhập vào hai cạnh của hcn in ra màn hình diện tích và chu vi của nó
DMCA.com Protection Status