Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?
4.71 (94.29%) 7 votes

Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).

Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.

Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: