Home / Công nghệ / Công nghệ lớp 7 / Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng ở nước ta?

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng ở nước ta?

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng ở nước ta?

Đối tượng:

Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng, gồm có:

– Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng 

– Đồng cỏ cây bụi xen cây gỗ tầng đất mặt dày trên 30cm.

Các biện pháp:

+ Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng,…

+ Phát dọn dây leo, bụi rậm,cuốc xới đất tơi xốp.

+ Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn.

Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi phục hồi rừng nước ta

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào? Trong nước nuôi thuỷ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *