Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?
5 (100%) 480 votes

Những loại chất trong thức ăn còn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non là gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtêin, lipit.

DMCA.com Protection Status