Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?
5 (100%) 480 votes

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quang hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carôterôit (sắc tố vàng, da cam, tím đó), phicôbilin).

DMCA.com Protection Status