Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông nhỏ chảy qua. Gần đây, một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại. Em hãy giúp bác trưởng thôn (hoặc tổ trưởng dân Phố) làm đơn gửi ủy ban Nhân dân hoặc Công an địa Phương , xã, Phường, thị trấn… đề nghị ngăn chặn việc làm trên, bảo vệ đàn cá và bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông nhỏ chảy qua. Gần đây, một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại. Em hãy giúp bác trưởng thôn (hoặc tổ trưởng dân Phố) làm đơn gửi ủy ban Nhân dân hoặc Công an địa Phương, xã, Phường, thị trấn… đề nghị ngăn chặn việc làm trên, bảo vệ đàn cá và bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng ….. năm 200….

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Cơ quan Công an phường 5 – Thị xã Bến Tre

–   Tôi tên: Nguyễn Văn sáu

–   Sinh ngày: 22 – 10 – 1960

–   Chức vụ: Tổ trưởng tổ Dân phố 5 – Phường 5 – Thị xã Bến Tre.

–   Lí do :

Địa phương tôi có một cái ao to do bom Mĩ gây ra. Cá kéo về đây sinh sôi nảy nở rất nhiều. Gần đây, khoảng lúc giữa khuya, một số người dùng thuốc nổ để đánh bắt khiến cá chết nhiều vô kể, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho .

Đề nghị quý Cơ quan cho các chiến sĩ xuống hiện trường, ngăn chặn ngay việc làm trên để bảo vệ môi trường sống của đàn cá và bảo đám an toàn cho người dân.

Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Xem thêm:  Trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ", khi con tàu đã rời ga phố huyện, Thạch Lam viết: "Liên lặng theo mơ tưởng Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng". Phân tích đoạn văn trên, từ dó nêu chủ đề của tác phẩm và nhận xét về giọng văn của Thạch Lam.

Đại diện nhân dân phường 5

Kính đơn

Kí tên

Nguyễn Văn Sáu

DMCA.com Protection Status