Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân cư tập trung đông đúc ở đâu?

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân cư tập trung đông đúc ở đâu?

–     Nước ta có 54 dân tộc.

Loading...

–     Dân tộc Kinh đông nhất.

–     Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng và các thành phố lớn.

Xem thêm:  Nêu điểm giống nhau và khác nhau của địa hình châu Á với ViệtNam?
DMCA.com Protection Status