Home / Địa lý / Địa lý lớp 5 / Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân cư tập trung đông đúc ở đâu?

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân cư tập trung đông đúc ở đâu?

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân cư tập trung đông đúc ở đâu?

–     Nước ta có 54 dân tộc.

–     Dân tộc Kinh đông nhất.

–     Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng và các thành phố lớn.

Xem thêm:  Nêu điểm giống nhau và khác nhau của địa hình châu Á với ViệtNam?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *