Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.

Nước ta có bốn miền khí hậu: 

– Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều.

– Miền khí hậu Đông Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn, từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 18°B) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 11°B) có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.

– Miền khí hậu phía Nam bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.

– Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nước ta có mấy miền khí hậu
  • nước ta có mấy miền khí hậu Nêu đặc điểm khí hậu từng miền
  • nước ta có mấy miền khí hậu nêu từng miền khí hậu ở nước ta
  • nước ta có mấy mùa khí hậu
  • trình bày đặc điểm miền khí hậu phía bắc và phía nam nước ta
DMCA.com Protection Status