Ở trường tiểu học, em đã học tiếng Pháp từ năm lớp 2, nhưng khi vào lớp 6, Nhà trường xếp cho em vào học lớp tiếng Anh. Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin đổi sang lớp học tiếng Pháp.

, em đã học tiếng Pháp từ năm lớp 2, nhưng khi vào lớp 6, Nhà trường xếp cho em vào học lớp tiếng Anh. Em hãy gửi Ban Giám hiệu xin đổi sang tiếng Pháp.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….tháng….năm

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ

Tên em là: Hoàng Thị Ngọc Hà

Sinh ngày: 25 – 10 – 2007

Tại: Bà Rịa

Quê quán: Bà Rịa

Địa chỉ thường trú: 451/6 Vĩnh Viễn – Quận 10

lớp: 5A Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Tốt nghiệp tiểu học: Loại giỏi – Hiện được xếp vào lớp tiếng Anh.

Em làm đơn này xin đề nghị Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ xét cho em được chuyển sang lớp tiếng Pháp.

Lí do: Em đã học tiếng Pháp từ năm lớp 2.

Kính mong Ban Giám hiệu cứu xét, tạo điều kiện cho em tốt.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Kính đơn

Kí tên

DMCA.com Protection Status