Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Loading...

+ Chất rắn đơn tinh thể là chất rắn được cấu tạo từ một tinh thể, tức các hạt của nó sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung. Chất đơn tinh thể có tính dị hướng.

+ Chất đa tinh thể được cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ liên kết hỗ độn với nhau. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.

Xem thêm:  Hệ cô lập là gì?
DMCA.com Protection Status