Home / Sinh học / Sinh học lớp 11 / Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối sinh ưưởng.

Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Xem thêm:  Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *