Phân biệt sinh trưởng và phát triển?

– Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

– Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • phân biệt sinh trưởng và phát triển
Xem thêm:  Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?
DMCA.com Protection Status