Phân biệt sinh trưởng và phát triển?

– Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Loading...

– Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • phân biệt sinh trưởng và phát triển
Xem thêm:  Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát.
DMCA.com Protection Status