Home / Sinh học / Sinh học lớp 11 / Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái?

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái?

+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn loàn: con non có hình dạng và cây tạo rất khác con trưởng thành. Con non phải trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành.

+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn: con non có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành. Trải qua nhiều lẩn lột xác con non biến đổi thành con trưởng thành.

+ Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái: con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí gần giống với con trưởng thành. Con non phát triển thành con trưởng thành không qua giai đoạn lột xác.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Sinh 11 phan biet bỉn thai hoan toan va khong hoan toan

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *