Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện?

Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện?

Loading...

-Sơ đồ nguyên lí là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sản xuất hay cách lắp ráp các phần tử của mạng điện

-Sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạng điện và cần dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điên

-Sơ đồ nguyên lí là cơ sở vẽ ra sơ đồ lắp đặt

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • so sánh sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt
DMCA.com Protection Status