Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
5 (100%) 481 votes

– Tập tính bẩm sinh là tập tính được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. Ví dụ: ếch đẻ trứng lên cây thủy sinh.

– Tập tính học được là tập tính được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm. Ví dụ, một số động vật vốn không sợ người nhưng bị đuổi bắt, chúng sẽ học được kinh nghiệm chạy trốn thật nhanh khi nhìn thấy người.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được
  • so sánh tập tính bẩm sinh và tập tính học được