Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.
4.8 (96%) 380 votes

Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân vì tất cả các thông tin khi đưa vào máy tính thì chúng đều biến đổi thành dạng chung – dãy bit, dãy bit đó là duy nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • ngôn ngữ máy tính hệ nhị phân
  • phát biểu đúng về ngôn ngữ máy tính
  • phát biểungôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phânđúng hay sai y