Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt?

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt?

Loading...

Nguyên lý làm việc

– Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.

Xem thêm:  Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện các bộ phận nào của ngôi nhà?
DMCA.com Protection Status