Home / Vật lý / Vật lý lớp 12 / Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Giả thuyết Plăng: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf, trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là một hằng số.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • https://hocsinhgioi com/phat-bieu-noi-dung-cua-gia-thuyet-plang
Xem thêm:  Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi, có phải là một nguồn hồng ngoại không? Một cái ấm trà thì sao?

Check Also

truong 310x165 - Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *