Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân Phố làm đơn gửi Công ti Công viên cây xanh hoặc ủy ban Nhân dân địa phương , quận, huyện, thị xã, thị trấn… đề nghị cho tỉa cành sớm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy hiểm. Em hãy giúp bác tổ trưởng dân Phố làm đơn gửi Công ti Công viên cây xanh hoặc ủy ban Nhân dân địa phương, quận, huyện, thị xã, thị trấn… đề nghị cho tỉa cành sớm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Cộng hòa Xã hội Chủn ghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm 2016

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ti Công viên cây xanh

–   Tên tôi là: Nguyễn Hữu Hà

–   Sinh ngày: 06-04-1964

–   Chức vụ: Tổ trưởng tổ Dân phố 7 Phường 14 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh.

–   Lí do :

Mùa mưa sắp đến, phố tôi có trồng nhiều hàng cây to. Các cành cày vướng vào đường dây điện thoại, dây điện, một số sà xuống thấp, một số cành, nhánh đã mục dễ rơi trúng người, gây nguy hiểm.

Nay kiến nghị Ban Giám đốc cử nhận viên xuống tỉa bớt cành, hòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho nhân dân nói riêng và người đi đường nói chung.

Vì sự an toàn và hạnh phúc của người dân, rất mong dược sự quan tâm của Ban Giám đốc.

Đại diện nhân dân tổ Dân phố 7

Kính đơn

Xem thêm:  Viết đơn xin học.

Kí tên

Nguyễn Hữu Hà

DMCA.com Protection Status