Phong trào Cần Vương ra đời và phát triển như thế nào?

Phong trào Cần Vương ra đời và phát triển như thế nào?
5 (100%) 480 votes

Về phong trào Cần vương:

– Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13 – 7 – 1885, ông nhân danh nhà vua xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

– Phong trào yêu nước chống Pháp dưới ngọn cờ Cần vương diễn ra sôi nổi từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX.

– Diễn biến phong trào có thể chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 (1885 – 1888), phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra.

Loading...

+ Giai đoạn 2 (1888 – 18%), phong trào quy tụ trong những cuộc khởi nghĩa lớn tập trung ờ các tình Bác Trung Kì và Bắc Kì.

+