So sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại.

So sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại.
5 (99.96%) 481 votes

So sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Dòng điện trong mạch có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng điện tới cực âm của nguồn điện.

Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • so sánh chiều dòng điện và chiều chuyển động có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại
  • trình bày chiều các electron tự do
DMCA.com Protection Status