So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.
5 (100%) 480 votes

Cây thóng

Cây dương xỉ

Cây thông thuộc Hạt trần

Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết

–  Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

Loading...

–  Lá đa dạng.

–  Có mạch dẫn.

–  Thân rễ,

–  Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

Loading...

–  Có mạch dẫn

–  Sinh sản bằng hạt

–  Cơ quan sinh sản là nón

+ Nón đực: mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn.

+ Nón cái: mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.

–  Sinh sản bằng bào tử.

–     Túi bào tử họp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.

–   Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần)

–  Chưa có hoa. quả.

–  Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

–  Bào tử phát triển thành nguyên tán.