Sinh học lớp 6

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Sinh học lớp 6 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Sinh học cho học sinh lớp 6.


Học sinh giỏi

– Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”. – Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực. – Địa y còn được sử dụng chế…

Học sinh giỏi

Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật phân động vật (nấm hoại sinh). Những nấm khác sống bám trên cơ thể sống (thực vật. động vật và người), chủ yếu là thực vật. Đó là nấm kí sinh. Ngoài ra, còn một số nấm cộng sinh (nấm cộng sinh với một số loài tảo…

Học sinh giỏi

+ Giống nhau:  –    Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh. –    Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm. –    Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử…