Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

hoc sinh gioi thumnail - Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chung sống giữa một số loại tảo và nấm. Trong đó. các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo. Tảo có chất diệp lục sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung cho cả … Read moreThành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu?

hoc sinh gioi thumnail - Địa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu?

– Địa y là một tổ chức cộng sinh giữa một số loại tảo và nấm. – Về hình dạng, địa y có thể hình vảy, đó là những bản mỏng, dính chặt vào vỏ cây, hoặc hình cành, trông giống như một cành cây nhỏ phân nhánh, cũng có khi có dạng giống như … Read moreĐịa y có những hình dạng nào? Chúng mọc ở đâu?

Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

hoc sinh gioi thumnail - Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

Nấm hoại sinh có vai trò rất quan trọng trong tự nhiên. Vì nấm hoại sinh là một khâu trong chu trình chuyển hóa vật chất trong tự nhiên. Tất cả các xác chết của động thực vật đều được nấm hoại sinh phân giải thành chất vô cơ đơn giản. Vừa giải quyết việc ùn tắc các … Read moreNấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

hoc sinh gioi thumnail - Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật phân động vật (nấm hoại sinh). Những nấm khác sống bám trên cơ thể sống (thực vật. động vật và người), chủ yếu là thực vật. Đó là nấm kí sinh. Ngoài ra, còn một số nấm cộng sinh (nấm cộng sinh với một số loài tảo … Read moreNấm có cách dinh dưỡng như thế nào? Tại sao?

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

hoc sinh gioi thumnail - Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

+ Giống nhau:  –   Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh. –   Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm. –   Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử … Read moreNấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

hoc sinh gioi thumnail - Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào?  Chúng sinh sản bằng gì?

Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác. Cấu tạo nấm rơm gồm 2 phần: … Read moreMốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

DMCA.com Protection Status