Home / Sinh học / Sinh học lớp 9

Sinh học lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Sinh học cho học sinh lớp 9.

Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

Tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giông nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống vì người ta dùng các phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận …

Read More »

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp vời đối tượng nào?

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp vời đối tượng nào?

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như sau: + Ở  năm I, trên ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn ra những cá thể tốt nhất. Hạt của mỗi cáy được gieo riêng từng dòng để so sánh (năm II) + Ở năm II, người ta …

Read More »

Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

7246 1494911290063 1020 310x165 - Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần tiến hành như sau: + Năm thứ nhất (năm I) người ta gieo trồng gióng ban đầu để chọn lọc các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung để …

Read More »