Số từ, lượng từ là gì ? các ví dụ dễ hiểu

Số từ, lượng từ là gì ? các ví dụ dễ hiểu
Đánh giá bài viết

Số từ, lượng từ là gì? các ví dụ dễ hiểu

Hướng dẫn

Xin chào các em! Hôm nay các em sẽ hiểu số từ và lượng từ cũng như khái niệm các loại từ này, một vài các ví dụ minh họa dễ hiểu nhất giúp hiểu bài hơn. Mời xem qua bên dưới.

Khái niệm số từ và lượng từ

Theo các định nghĩa chuẩn xác trong Sách Giáo Khoa số từ là các từ để chỉ số lượng và thứ tự của các vật. Khi nói về số lượng vật thông thường số từ đứng trước danh từ còn khi biểu thị thứ tự của sự vật số từ thường nằm sau danh từ.

Lượng từ thường nói về số lượng ít hay nhiều của các sự vật. Dựa theo vị trí cụm danh từ lượng từ cũng có 2 loại đó là nhóm chỉ toàn thể và nhóm chỉ tập hợp hoặc phân phối.

Với nhóm từ chỉ ý nghĩa toàn thể sẽ gồm các từ như: tất cả, các, toàn thể, toàn bộ,…

Loading...

Với nhóm từ chỉ ý nghĩa tập hợp hoặc phân phối có các từ như: từng, những, mỗi…

Ví dụ số từ

– Lớp chúng tôi sỉ số hai mươi ba em học sinh.

=> Số từ trong câu đó là “hai mươi ba”, trong câu trên số từ đứng trước danh từ “học sinh”.

Loading...

– Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

=> Số từ trong câu đó là “bốn, “năm”, vai trò biểu thị thứ tự của sự vật “canh” và thường đứng sau danh từ.

Ví dụ lượng từ

– Lớp chúng tôi tất cả em học sinh đều có hạnh kiểm tốt.

=> Lượng từ trong câu đó là “tất cả”, đứng trước danh từ “học sinh”.

Cả số từ và lượng từ đều đứng trước danh từ nhưng số từ chỉ rõ số lượng cụ thể, còn lượng từ chỉ mang tính chất ước chừng, chung chung.

Như vậy, qua hướng dẫn cùng các ví dụ trên các em đã hình dung được số từ và lượng từ rồi đúng không nào? chúc các em học tốt.

» Trợ từ thán từ là gì?

» Chỉ từ là gì

Theo Hocsinhgioi.com