Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn

Loading...

Để soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp dễ hiểu bài nhất các em chuẩn bị giấy bút ghi chép nội dung bài soạn sau đây.

I. Các nội dung cơ bản

Câu 1. Phần in đậm đoạn trích (a) là nhân vật. Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 2. Phần in đậm đoạn trích (b) ý nghĩ của nhân vật. Phần này được ngăn cách bởi câu dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Loading...

Câu 3. Đoạn trích cthể thay đổi vị trí trước – sau giữa phần lời nói hay ý nghĩ được dẫn và phần lời dẫn, nếu phần lời dẫn đứng sau thì phải thay dấu hai chấm bằng dấu phảy hoặc dấu gạch ngang.

II. Cách dẫn gián tiếp

Câu 1. Phần in đậm đoạn trích (a) là lời nói thuật lại.

Câu 2. Phần in đậm ở đoạn trích (b) là ý nghĩ được thuật lại.

Đoạn b có từ “rằng” ngăn cách phần ý được dẫn và phần lời của người dẫn, có thể thay bằng từ “là”.

III. Luyện tập

Câu 1:

– Đoạn (a): Phần trong dấu ngoặc kép từ “A! Lão già… thế này ù?” chính là lời dẫn trực tiếp – dẫn lời (qua ý nghĩ của nhân vật gán cho ).

Xem thêm:  Kể về những kỷ niệm ngày đầu đến trường khi em là học sinh lớp 6

– Đoạn (b): Phần trong ngoặc kép từ “Cái vườn… rẻ cả…” lời dẫn trực tiếp – dẫn ý.

Câu 2: ( tự làm)

Câu 3: Thuật lại lời một cách dẫn gián tiếp:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. nhân đó đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn nói hộ với chàng Trương rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông rồi đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

Như vậy, chúng tôi vừa hướng dẫn xong cho các em phần soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, những hướng dẫn trên sẽ giúp các em hiểu bài hơn trước khi đến lớp. Chúc các em học tốt.

Theo Hocsinhgioi.com

DMCA.com Protection Status