Soạn bài Đại từ (Soạn Văn 7)

Soạn bài Đại từ (Soạn Văn 7)
Đánh giá bài viết

Soạn bài Đại từ (Soạn Văn 7)

Hướng dẫn

Hướng dẫn các em lớp 7 chuẩn bị bài soạn trước khi đến lớp. Các em cùng theo dõi để Soạn bài Đại từ đúng nhất nhé.

I. Đại từ

Câu 1:

Từ nó đoạn văn 1 trỏ em tôi còn “nó” trong đoạn văn 2 trỏ con gà của anh Bốn Linh. Xác định được nghĩa của các từ nó chúng ta cần căn cứ vào ngữ cảnh khi nói, căn cứ câu đứng trước hoặc sau câu có chứa từ nó.

Loading...

Câu 2:

Từ “thế” ở đoạn văn thứ ba trỏ việc “đem chia đồ chơi ra đi”, sở dĩ chúng ta biết được nhờ vào đoạn văn đứng trước.

Câu 3:

Trong câu ca dao trên từ “ai” dùng để hỏi.

Loading...

Câu 4:

Từ “nó’ trong đoạn 1, từ “ai’ trong bài ca dao làm chủ ngữ, nó trong đoạn văn 2 làm phụ ngữ cho danh từ.

II. Phân loại đại từ

1. Đại từ để trỏ

– nó, họ, hắn dùng trỏ người, trỏ sự vật.

– bất, bấy nhiêu trỏ số lượng.

– thế vậy: trỏ tính chất, sự việc.

2. Đại từ để hỏi

a) hỏi ai, cái gì để hỏi về số lượng.

b) bao nhiêu, mấy cũng hỏi về số lượng.

c) như thế nào? Sao: hoạt động tính chất của sự việc hiện tượng.

III. Luyện tập

1. Sắp xếp một số đại từ trở người, sự vật.

a)

Số ngôi Số ít Số nhiều
1 Tôi Chúng tôi
2 Mày Chúng mày
3 Nó, hắn Chúng nó, họ

b) Từ “Mình” trong câu a trỏ bản thân người nói thuộc ngôi thứ nhất số ít. Từ “mình” trong 2câu ca dao trỏ người nghe (đọc), từ đó thuộc ngôi thứ hai.

2. Các em tự tìm ví dụ

3. Dựa vào các trường hợp sử dụng đại từ trỏ chung ở các câu trên. Các đại từ trỏ chung không biểu thị riêng một đối tượng nào cả, ví dụ:

– Ai mà chẳng thích được ngợi khen.

– Ta quý mến bạn bao nhiêu bạn sẽ quý mến ta bấy nhiêu.

4. Với các bạn trong lớp, bằng tuổi, các em nên dùng xưng hô: tôi, bạn, mình,…phù hợp mà lại lịch sự. Hiện tượng xưng hô thiếu lịch sự trường và ở lớp, nếu gặp bạn nên góp ý để các bạn xưng hô lịch sự hơn.

5. Sự khác nhau về số lượng và ý nghĩa biểu cảm giữa xưng hô trong tiếng Việt với đại từ xưng hô trong tiếng Anh.

– Số lượng: từ xưng hô tiếng Việt nhiều hơn từ xưng hô trong tiếng Anh.

– Biểu cảm: các từ xưng hô trong Tiếng Việt biểu cảm nhiều sắc thái và đa dạng hơn.