Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản lớp 7 

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản lớp 7 

Hướng dẫn

Loading...

LoiGiaiHay sẽ giúp lớp 7 soạn bài Quá trình tạo lập văn bản, các bạn tham khảo thêm dưới đây nhé.

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

I. Các bước tạo lập văn bản

Câu hỏi 1: Khi nào cần tạo lập văn bản?

Khi cần trao đổi thông tin, giao tiếp với đối tượng nào đó chúng ta có nhu cầu tạo lập văn bản.

Loading...

Câu hỏi 2: Sau khi xác định vấn đề: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết về cái gì? Viết như thế nào? Cần phải làm gì để viết được văn bản?

Sau khi xác định các yêu cầu trên bạn cần có dàn ý tốt, dàn ý đầy đủ và cân đối, sắp xếp các ý theo một trật tự trước sau, bố cục văn bản cần chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc.

Câu hỏi 4: Sau khi đã xác định 4 vấn đề trên cần thực hiện gì để viết thành văn bản?

Khi đã đầy đủ các yêu cầu trên các em cần một số yêu cầu về chính tả, ngữ pháp, liên kết, từ chính xác, sát bố cục, mạch lạc, lời văn trong sáng. Yêu cầu “kể chuyện hấp dẫn” không nhất thiết phải bắt buộc đối với văn bản ngoài tự sự.

Xem thêm:  Tính dân tộc trong nội dung và nghệ thuật của đoạn trích bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu).

Câu hỏi 5: Có cần phải kiểm tra sản phẩm sau khi hoàn thành không? Nếu có thì sự kiểm tra đó cần dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào?

Sản phẩm kết quả của sức do đó văn bản chính là công sức và trí tuệ . Khi hoàn thành văn bản bạn cũng cần kiểm tra lại để đảm bảo đạt yêu cầu đề ra.

II. Luyện tập (các em tự làm)

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản bên trên sẽ là lời giải giúp các em chuẩn bị bài học ở nhà trước khi lên lớp.

DMCA.com Protection Status