Home / Địa lý / Địa lý lớp 10 / Sự khác nhau giữa phong hoá lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?

Sự khác nhau giữa phong hoá lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?

– Phong hóa lí học làm đá bị vỡ vụn mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.

– Phong hóa hóa học làm đá bị biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

– Phong hóa sinh học làm đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới, vừa bị phá hủy về mặt hóa học.

Check Also

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

– Trong thời kì xa xưa, những tài nguyên thiên nhiên mà con người biết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *