Home / Sinh học / Sinh học lớp 7 / Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm… Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.

Xem thêm:  Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm sút độ đa dạng sinh học …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *