Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?

Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại giáp xác sau: tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm… Tuy nhiên, ở các địa hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được: cua biển, cua đồng và cua núi.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • sự phong phú đa dạng của động vật giáp xúc của địa phương em
Xem thêm:  Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?
DMCA.com Protection Status