Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đá như thế nào?

Khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao, làm chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của dân cư ven biển ; tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • sự tan băng ở châu nam cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của trên trái đất như thế nào
Xem thêm:  Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hoá tự phát ở đới nóng gây ra.
DMCA.com Protection Status