Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 5 / Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Trong kháng chiến chống Pháp, trên dãy núi Trường Sơn đã hình thành một đường dây giao liên Bắc – Nam. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 – 5 – 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn còn được gọi là đường Hồ Chí Minh.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • ta mở đường Trường Sơn nhằm
  • mục đích mở đường trường sơn của trung ương đảng và
Xem thêm:  Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của Đi-đơ-rô: "Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường".

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao? …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *