Phân tích bài thơ Hai chữ nước nhà của Á Nam Trần Tuấn Khải.

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích bài thơ Hai chữ nước nhà của Á Nam Trần Tuấn Khải.

Phân tích bài thơ Hai chữ nước nhà của Á Nam Trần Tuấn Khải. Trần Tuấn Khải (1895 – 1983), bút hiệu Á Nam quê ở làng Quang Xán, xã Mĩ Hà, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định. Là một nhà Nho tiến bộ, ông thường mượn đề tài lịch sử hoặc những biểu tượng … Read morePhân tích bài thơ Hai chữ nước nhà của Á Nam Trần Tuấn Khải.

DMCA.com Protection Status