Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát và Bài ca ngất ngưỡng của Nguyễn Công Trứ.

hoc sinh gioi thumnail - Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát và Bài ca ngất ngưỡng của Nguyễn Công Trứ.

Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát và Bài ca ngất ngưỡng của Nguyễn Công Trứ – Dàn ý 1. Mở bài . Giới thiệu: nhân cách nhà nho chân chính. 2. Thân bài a. Nhân cách nhà nho chân chính là cái gì? … Read moreNhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát và Bài ca ngất ngưỡng của Nguyễn Công Trứ.

Phân tích bài “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Sa hành đoản ca) của Cao Bá Quát.

hoc sinh gioi thumnail - Phân tích bài "Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Sa hành đoản ca) của Cao Bá Quát.

 Phân tích bài “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Sa hành đoản ca) của Cao Bá Quát. I. MỞ BÀI –   Cao Bá Quát là một trong những nhà thơ nổi tiếng bậc nhất nhà Nguyễn. Có tính cách cứng cỏi và tính tình phóng túng nên sau một thời gian làm quan, bất … Read morePhân tích bài “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Sa hành đoản ca) của Cao Bá Quát.

DMCA.com Protection Status